วิเคราะห์ตลาด ชาเขียว(Green tea)


Please Like us on Facebook to continue reading.

ลาดชาเขียวนั้นเป็นตลาดที่มีส่วนแบ่ง ตลาดสูงสุด เมื่อเทียบกับชาประเภทอื่นใน ประเทศไทย

พรีเซ้นเทชั่นนี้กล่าวถึงความสำคัญของชาเขียวในตลาดเครื่องดื่นในประเทศไทย อีกทั้งยังวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดชาเขียว รวมไปถึงการเติบโต, แผนการตลาด(Marketing strategies)ของแต่ละแบรนด์ และพูดเจาะลึกถึงแบรนด์ต่างๆผ่านmodels อย่างเช่น 4Ps และ 5 forces model 

green teaa

วิเคราะห์ตลาด ชาเขียว(Green tea), green tea, oishi, analysis, marketing analysis


 

Tags: , , , , , , , ,

 
 

About the author

More posts by

 

 

 

Add a comment

required

required

optional